Thông tin Server
 • MÁY CHỦ JUSTITIA
 • SEASON 6.9 UNIQUE
 • Khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 3000 điểm cộng thuộc tính.
 • Auto reset in-game
 • EXP x300%; Giới hạn Reset 3 lần/Ngày
 • HỆ THỐNG ANTI HACK MỚI NHẤT 2022. CHỐNG HACK TUYỆT ĐỐI
 • HỆ THỐNG KHẮC HỆ CLASS VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM TỪNG CLASS RÕ RỆT
 • HỆ THỐNG THĂNG BẬC TRANG BỊ ĐẶC BIỆT CÓ 102
 • NPC THU MUA ĐỒ EXL TỰ ĐỘNG ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ.
 • BẢNG MASTER CHUẨN WEBZEN
Thời gian sự kiện
  Tên sự kiện SUB Thời gian
  Boss Vàng 2,3,4 00:00
  02:00
  04:00
  06:00
  08:00
  10:00
  12:00
  14:00
  16:00
  18:00
  20:00
  22:00
  Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2,3,4 01:00
  03:00
  05:00
  07:00
  09:00
  11:00
  13:00
  15:00
  17:00
  19:00
  21:00
  23:00
  Binh đoàn Phù Thủy 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3,4 00:30
  04:30
  06:30
  08:30
  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
  22:30
  Medusa 2,3,4 07:35
  21:35
  Rakion 2,3,4 03:35
  15:35
  Thỏ Ngọc Event 01:35
  09:35
  17:35
  Summer Event Event 05:30
  13:30
  21:30
  Happy Hour 4 02:30-03:00
  19:30-20h
  Tháp tinh luyện 2,3,4 All
  Boss Kundun Kalima 6-7 2,3,4 Hồi sinh
  sau 24 tiếng
  khi bị tiêu diệt
  Sky Event Event 11:20
  23:20
  PvP Event 08:50
  20:50
  TeamDeathMatch Event 09:45
  21:45

NHẮN TIN Fanpage ĐỂ YÊU CẦU HỖ TRỢ TIẾN CẤP TRANG BỊ

 •              3 Trang bị Luck (option 4% GST/4% HP/5 PĐ) cấp 1 -> Trang bị cấp 2 | (Trang bị cấp 1 +9 -> Trang bị cấp 2)
 •              3 Trang bị Luck (option 4% GST/4% HP/5 PĐ) cấp 2 -> Trang bị cấp 3 | (Trang bị cấp 2 +9 -> Trang bị cấp 3)
 •             3 Trang bị Luck (option 4% GST/4% HP/5 PĐ) cấp 3 -> Trang bị cấp 4 | (Trang bị cấp 3 +11 -> Trang bị cấp 4)
 •             3 Trang bị Luck (option 4% GST/4% HP/5 PĐ) cấp 4 -> Trang bị cấp 5 | (Trang bị cấp 4 +11 -> Trang bị cấp 5)
 •              Trang bị cấp 5 1 option +11 -> Trang bị cấp 5 2 option +9
 • Trang bị cấp 5 2 option +11 -> Trang bị cấp 5 3 option +9
 • Trang bị cấp 5 3 option +11 -> Trang bị cấp 6 1 option +9
 •             Trang bị cấp 6 1 option +11 -> Trang bị cấp 6 2 option +9
 • Trang bị cấp 6 2 option +11 -> Trang bị cấp 6 3 option +9
 • Trang bị cấp 6 3 option +11 -> Trang bị cấp 7 1 option +9
 •             Trang bị cấp 7 1 option +11 -> Trang bị cấp 7 2 option +9
 • Trang bị cấp 7 2 option +12 -> Trang bị cấp 7 3 option +9
 • Trang bị cấp 7 3 option +13 -> Trang bị 380 1 option +11
 •             Trang bị 380 1 option +13 -> Trang bị 380 2 option +11
 • Trang bị 380 2 option +13 -> Trang bị 380 3 option +11
 • Wing 2 Luck MNL +13 ->  Wing 2.5 Luck MNL +9
 •             Wing 2.5 omo +11 ->  Wing 2.5 Luck +9
 • Wing 2.5 Luck +13 ->  Wing 2.5 Luck 1 option +9
 • Wing 2.5 Luck 1 option +13 ->  Wing 2.5 Luck 2 option +9
 • Wing 2.5 Luck 2 option +13 ->  Wing 2.5 Luck 3 option +9
 • Wing 2.5 Luck 3 option +13 ->  Wing 2.5 Luck 4 option +9
 • Wing 2.5 Luck 4 option +13 ->  Wing 3 Luck 2 option +9
 • 3 Vũ khí Luck (option 2% ST/ 10% STHH) cấp 1 -> Vũ khí cấp 2 | (Vũ khí cấp 1 +9 -> Vũ khí cấp 2)
 • 3 Vũ khí Luck (option 2% ST/ 10% STHH) cấp 2 -> Vũ khí cấp 3 | (Vũ khí cấp 2 +9 -> Vũ khí cấp 3)
 •  3 Vũ khí Luck (option 2% ST/ 10% STHH) cấp 3 -> Vũ khí cấp 4 | (Vũ khícấp 3 +11 -> Vũ khí cấp 4)
 •   3 Vũ khí Luck (option 2% ST/ 10% STHH) cấp 4 -> Vũ khí cấp 5 | (Vũ khí cấp 4 +11 -> Vũ khí cấp 5)
 • Vũ khí cấp 5 1 option +11 -> Vũ khí cấp 5 2 option +0
 • Vũ khí cấp 5 2 option +11 -> Vũ khí cấp 6 1 option +0
 • Vũ khí cấp 6 1 option +11 -> Vũ khí cấp 6 2 option +0
 • Vũ khí cấp 6 2 option +11 -> Vũ khí cấp 7 1 option +0
 • Vũ khí cấp 7 1 option +13 -> Vũ khí cấp 7 2 option +9
 • Vũ khí cấp 7 2 option +13 -> Vũ khí Rồng 1 option +9
 • Vũ khí Rồng 1 option +13 -> Vũ khí Rồng 2 option +9
 •  

BẢNG GIÁ TIẾN CẤP TRANG BỊ (GCOIN)

CẤP TRANG BỊ PHÍ WING THUỘC TÍNH PHÍ
CẤP 1   5.000     WING 2 Omo   50.000
CẤP 2 10.000 LUCK  75.000
CẤP 3 15.000 WING 2.5 LUCK 1-2 OPTION 100.000
CẤP 4 20.000 LUCK 3-4 OPTION 150.000
CẤP 5 30.000 WING 3 LUCK 1 OPTION 200.000
CẤP 6 50.000 LUCK 2 OPTION 250.000
CẤP 7 100.000 LUCK 3 OPTION 400.000
380 200.000 LUCK 4 OPTION 500.000

 

 •  ♦ LƯU Ý: Cấp độ cường hóa của trang bị sau khi tiến cấp từ 3 món trang bị sẽ lấy trung bình cộng của 3 món.
 •     Ví dụ: Chân Hỏa Long + 9 
 •                 Chân Hỏa Long + 8  Chân Hắc Điểu + 7
 •                 Chân Hỏa Long + 4 
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------
 • GAME QUY MÔ LỚN, DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÌNH 24/7 
 • DUY TRÌ ĐẾN LÚC NGƯỜI CHƠI CÓ CHÁU BẾSỰ KIỆN