Thông tin Server
 • MÁY CHỦ JUSTITIA
 • SEASON 6.9 UNIQUE
 • Khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 3000 điểm cộng thuộc tính.
 • Auto reset in-game
 • EXP x300%; Giới hạn Reset 3 lần/Ngày
 • HỆ THỐNG ANTI HACK MỚI NHẤT 2022. CHỐNG HACK TUYỆT ĐỐI
 • HỆ THỐNG KHẮC HỆ CLASS VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM TỪNG CLASS RÕ RỆT
 • HỆ THỐNG THĂNG BẬC TRANG BỊ ĐẶC BIỆT CÓ 102
 • NPC THU MUA ĐỒ EXL TỰ ĐỘNG ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ.
 • BẢNG MASTER CHUẨN WEBZEN
Thời gian sự kiện
  Tên sự kiện SUB Thời gian
  Boss Vàng 2,3,4 00:00
  02:00
  04:00
  06:00
  08:00
  10:00
  12:00
  14:00
  16:00
  18:00
  20:00
  22:00
  Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2,3,4 01:00
  03:00
  05:00
  07:00
  09:00
  11:00
  13:00
  15:00
  17:00
  19:00
  21:00
  23:00
  Binh đoàn Phù Thủy 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3,4 00:30
  04:30
  06:30
  08:30
  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
  22:30
  Medusa 2,3,4 07:35
  21:35
  Rakion 2,3,4 03:35
  15:35
  Thỏ Ngọc Event 01:35
  09:35
  17:35
  Summer Event Event 05:30
  13:30
  21:30
  Happy Hour 4 02:30-03:00
  19:30-20h
  Tháp tinh luyện 2,3,4 All
  Boss Kundun Kalima 6-7 2,3,4 Hồi sinh
  sau 24 tiếng
  khi bị tiêu diệt
  Sky Event Event 11:20
  23:20
  PvP Event 08:50
  20:50
  TeamDeathMatch Event 09:45
  21:45

NHẮN TIN FANPAGE ĐỂ YÊU CẦU HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI CLASS TRANG BỊ

BẢNG GIÁ CHUYỂN ĐỔI CLASS TRANG BỊ (GCOIN)
CẤP TRANG BỊ PHÍ WING THUỘC TÍNH PHÍ
CẤP 1  5.000       WING 2 OMO 50.000    
CẤP 2 10.000       LUCK 100.000    
CẤP 3 15.000       WING 2.5 OMO 100.000    
CẤP 4 20.000       LUCK 1 OPTION 150.000    
CẤP 5 30.000       LUCK 2 OPTION
CẤP 6 50.000       LUCK 3 OPTION 200.000    
CẤP 7 100.000      LUCK 4 OPTION
VKR 1     150.000 WING 3 OMO     200.000
VKR 2     200.000 LUCK 1 - 2 OPTION    300.000
380 250.000      LUCK 3 OPTION 400.000    
VKR 3     300.000  LUCK 4 OPTION     500.000
 •  
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------
 • GAME QUY MÔ LỚN, DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÌNH 24/7 
 • DUY TRÌ ĐẾN LÚC NGƯỜI CHƠI CÓ CHÁU BẾ

 

 
SỰ KIỆN