Thông tin Server
 • MÁY CHỦ JUSTITIA
 • SEASON 6.9 UNIQUE
 • Khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 3000 điểm cộng thuộc tính.
 • Auto reset in-game
 • EXP x300%; Giới hạn Reset 3 lần/Ngày
 • HỆ THỐNG ANTI HACK MỚI NHẤT 2022. CHỐNG HACK TUYỆT ĐỐI
 • HỆ THỐNG KHẮC HỆ CLASS VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM TỪNG CLASS RÕ RỆT
 • HỆ THỐNG THĂNG BẬC TRANG BỊ ĐẶC BIỆT CÓ 102
 • NPC THU MUA ĐỒ EXL TỰ ĐỘNG ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ.
 • BẢNG MASTER CHUẨN WEBZEN
Thời gian sự kiện
  Tên sự kiện SUB Thời gian
  Boss Vàng 2,3,4 00:00
  02:00
  04:00
  06:00
  08:00
  10:00
  12:00
  14:00
  16:00
  18:00
  20:00
  22:00
  Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2,3,4 01:00
  03:00
  05:00
  07:00
  09:00
  11:00
  13:00
  15:00
  17:00
  19:00
  21:00
  23:00
  Binh đoàn Phù Thủy 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3,4 00:30
  04:30
  06:30
  08:30
  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
  22:30
  Medusa 2,3,4 07:35
  21:35
  Rakion 2,3,4 03:35
  15:35
  Thỏ Ngọc Event 01:35
  09:35
  17:35
  Summer Event Event 05:30
  13:30
  21:30
  Happy Hour 4 02:30-03:00
  19:30-20h
  Tháp tinh luyện 2,3,4 All
  Boss Kundun Kalima 6-7 2,3,4 Hồi sinh
  sau 24 tiếng
  khi bị tiêu diệt
  Sky Event Event 11:20
  23:20
  PvP Event 08:50
  20:50
  TeamDeathMatch Event 09:45
  21:45

Sự kiện Pháo Đài Sói

Diễn ra 1 tiếng 1 lần

00:45, 01:45… 22:45, 23:45

I. NỘI DUNG SỰ KIỆN

Bảo vệ Pháo đài trước sự tấn công của binh đoàn do Balagass lãnh đạo.
Yêu cầu khi tham dự cuộc chiến này:
- Tất cả các nhân vật cấp 50 trở lên có thể di chuyển đến CryWolf đều có thể tham dự.

- Đối với thánh nữ kết giao với bệ thờ cấp độ phải 350 trở lên mới được phép kết giao.

- Khi kết giao với bệ thờ các thánh nữ sẽ cộng lượng máu của mình vào sự sống của bệ thờ.
- Mỗi thánh nử chỉ có thể thực hiện kết giao tối đa là 2 lần (sau mổi lần kết giao bị huỷ).

- Quân đội Balgass sẽ tiến đến tượng Sói thần để phá huỷ nó, bằng cách tấn công các thánh nữ đang kết giao với bệ thờ.

- Khi thánh nữ ở 5 bệ thờ tất cả bị quân đội quỷ công kích sẽ cố gắng bơm máu để có thể đứng vững ở các bệ thờ đã kết giao, khi thánh nữ bị chết hoặc di chuyển, sự kết nối sự sống tới bệ thờ thần Sói sẽ bị hủy, khi không còn bệ thờ nào kết giao nữa (trong thời gian Balgass tấn công) thần sói sẽ bị Balgass phá vỡ.

Chấm Xanh: Cổng đến từ thành Lorencia

Chấm Đỏ: Hướng tiến quân của binh đoàn Balgass

Chấm Vàng: Các bệ thờ cần liên kết bởi Tiên Nữ (ELF)

 

II. KẾT QUẢ:

- Thành công: Tiêu diệt Tư Tế nhận ngọc ngẫu nhiên. Tất cả người chơi tham gia sự kiện, bao gồm Tiên Nữ liên kết bệ đài, nhận 1 Trang bị cấp 400 ngẫu nhiên.

- Thất bại: Tượng Sói thiêng bị phá hủy, người chơi tham gia nhận số lượng nhỏ EXP.

 

 




SỰ KIỆN