Thông tin Server
 • MÁY CHỦ JUSTITIA
 • SEASON 6.9 UNIQUE
 • Khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 3000 điểm cộng thuộc tính.
 • Auto reset in-game
 • EXP x300%; Giới hạn Reset 3 lần/Ngày
 • HỆ THỐNG ANTI HACK MỚI NHẤT 2022. CHỐNG HACK TUYỆT ĐỐI
 • HỆ THỐNG KHẮC HỆ CLASS VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM TỪNG CLASS RÕ RỆT
 • HỆ THỐNG THĂNG BẬC TRANG BỊ ĐẶC BIỆT CÓ 102
 • NPC THU MUA ĐỒ EXL TỰ ĐỘNG ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ.
 • BẢNG MASTER CHUẨN WEBZEN
Thời gian sự kiện
  Tên sự kiện SUB Thời gian
  Boss Vàng 2,3,4 00:00
  02:00
  04:00
  06:00
  08:00
  10:00
  12:00
  14:00
  16:00
  18:00
  20:00
  22:00
  Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2,3,4 01:00
  03:00
  05:00
  07:00
  09:00
  11:00
  13:00
  15:00
  17:00
  19:00
  21:00
  23:00
  Binh đoàn Phù Thủy 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3,4 00:30
  04:30
  06:30
  08:30
  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
  22:30
  Medusa 2,3,4 07:35
  21:35
  Rakion 2,3,4 03:35
  15:35
  Thỏ Ngọc Event 01:35
  09:35
  17:35
  Summer Event Event 05:30
  13:30
  21:30
  Happy Hour 4 02:30-03:00
  19:30-20h
  Tháp tinh luyện 2,3,4 All
  Boss Kundun Kalima 6-7 2,3,4 Hồi sinh
  sau 24 tiếng
  khi bị tiêu diệt
  Sky Event Event 11:20
  23:20
  PvP Event 08:50
  20:50
  TeamDeathMatch Event 09:45
  21:45

Sự kiện Công Thành Chiến (Castle Siege)
Phần 1: Đăng ký tham gia sự kiện công thành chiến
⦁    Điều kiện để tham gia CTC : Guild phải có nhiều hơn 20 thành viên, các thành viên phải có level lớn hơn 220.
Chỉ duy nhất chủ Guild của Guild đứng đầu Liên Minh mới có thể giải phong ấn chính và nắm quyền chiếm giữ thành.

2. Thời gian đăng ký:  
00:00 – 19:00 Chủ Nhật hàng tuần
3. Cách đăng ký :
    Có tối đa 3 Hội (Liên Minh) tham gia 1 lần Công Thành (không tính phe thủ thành). Nếu có hơn 3 Hội đăng ký thì chỉ có 3 Hội (Liên Minh) nộp Rena nhiều nhất có thể ghi danh Công thành.
⦁    Giao dịch với NPC Move_CTC để đến map Thung lũng Loren.
⦁    Đến gần cây cầu gặp NPC Người Quản Lý, chọn Tuyên chiến ở mục Đăng ký.
⦁    Chú Ý: Chỉ có chủ Guild Lãnh Đạo phe Công thành mới có quyền thực hiện phong ấn chính. Các thành viên và chủ Guild liên minh chỉ có thể hỗ trợ giữ phong ấn phụ.


4. Mục tiêu của phe tấn công:
- Phá hủy 6 cổng thành
- Phá hủy 4 bức tượng bảo vệ thành để vào tháp rồng
- Bảo vệ cho chủ Guild Lãnh Đạo thực hiện phong ấn ( để biết cách phong ấn hãy xem mục 5 phần 2). Phong ấn phải được giữ trong 1 phút và nếu 2 bước cần thiết cho việc phong ấn bị hủy bỏ hoặc chủ Guild Lãnh Đạo bị giết thì việc phong ấn sẽ thất bại.
- Nếu vẫn còn thời gian sau khi phong ấn đã thành công, cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục nhưng hai đội tấn công và phòng thủ sẽ bị đổi chỗ cho nhau. Khi việc phong ấn hoàn tất thì Hội đó sẽ trở thành chủ thành.
5. Mục tiêu của phe phòng thủ :
- Ngăn cản phe Tấn công thực hiện mục đích và thực hiện phong ấn lại nếu phe Tấn công hoàn thành phong ấn nhưng vẫn còn thời gian.
6. Những chú ý trong trận chiến
- Không tính PK cho đội công và thủ trong khu vực đang diễn ra CTC nhưng sẽ áp dụng cho các nhân vật khác không thuộc hai đội trên. 2 đội Công và Thủ đánh nhau không cần ấn CTRL
- Chủ Hội sẽ có biểu tượng hình vương miện trên đỉnh đầu thay cho biểu tượng kiếm hay khiêng.
- Những nhân vật khác sẽ không có bất kỳ biểu tượng nào.
- Tất cả các nhân vật có mặt trong quá trình Công thành đều có thể bị tấn công.
- Biểu tượng của Hội sẽ có những nhóm màu riêng biệt để xác định như màu trắng cho đội phòng thủ và màu đỏ cho đội tấn công.

 

Phần 2: Hướng dẫn chơi sự kiện công thành chiến
1. Sơ đồ của trận chiến
- Các ô chữ nhật là vị trí cổng thành
- Các hình tròn là vị trí các bức tượng
- Bên Công Thành phải phá hủy được 6 cổng thành và 4 bức tượng để được phép vào tháp rồng (hay còn gọi là nhà ánh sáng)


 
Sơ đồ của trận chiến


2. Cổng thành
- Cổng thành có sức chống đỡ/độ bền (HP) cao và chỉ có thể bị tấn công khi đang diễn ra trận Công thành


 Cổng Thành


3. Tượng bảo vệ
- Cổng ánh sáng là nơi dẫn đến tháp rồng
- Tháp rồng là tòa tháp khổng lồ nằm trên đỉnh của tòa thành. Tòa thành được chia ra thành một hành lang bảo vệ và một tầng lầu. Trên tầng lầu cao nhất của tháp Rồng, là nơi phong ấn với dấu hiệu niêm phong của chủ thành.
- Lối vào tháp Rồng được bảo vệ bởi vòng bảo vệ, nơi ngăn chặn sự xâm nhập của đội tấn công. Cần phải phá hủy 4 pho tượng để có thể đến được tháp Rồng


 
Cổng Ánh Sáng


4. Dấu hiệu phong ấn
- Trên đỉnh của tòa tháp Rồng nơi để phong ấn có dấu niêm phong của chủ thành. Khi chủ Hội đã thành công trong việc phong ấn tại điểm phong ấn, đội tấn công và đội phòng thủ sẽ thay đổi vị trí cho nhau. Hội nào chính thức niêm ấn khi cuộc Công thành chấm dứt sẽ trở thành Chúa thành.
- Để thực hiện phong ấn, chủ Hội Lãnh Đạo phe Công Thành sẽ đứng sát dấu hiệu tại vị trí khuyết của bàn phong ấn. Khi đó sẽ xuất hiện dòng chữ "Bắt đầu cho phép đăng ký công thành" và có một cột màu vàng tăng dần, đợi đến khi cột màu vàng đó chạy hết, đợi thêm 1 phút để thực hiện việc phong ấn. Phong ấn thành công sẽ hiện lên dòng chữ xanh "Liên minh *** đã phong ấn thành công"
 
SỰ KIỆN