Thông tin Server

 

 • Máy Chủ Mới Season 6.9 Plus - Legend
 • Giới hạn Reset 5 lần/ngày
 • Khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 10 Reset.
 • Nhân vật về khu an toàn khi reset
 • Dịch vụ chuyển đổi trang bị theo Class tiện lợi - Thỏa sức trải nghiệm đa dạng Class
 • Bản đồ mới - Boss mới đến từ Season hiện đại
 • Hệ thống khắc hệ Class - Ưu nhược điểm Class rõ rệt
 • Hệ thống Tăng Bậc Trang bị/Vũ khí/Khiên/Sách độc đáo
 • NPC thu mua Item hoàn hảo bằng WCoin
 • Tốc độ xử lý đồ họa cao - Di chuyển cử động mượt mà
Thời gian sự kiện
  Tên sự kiện SUB Thời gian
  Boss Vàng 2,3,4 00:00
  02:00
  04:00
  06:00
  08:00
  10:00
  12:00
  14:00
  16:00
  18:00
  20:00
  22:00
  Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2,3,4 01:00
  03:00
  05:00
  07:00
  09:00
  11:00
  13:00
  15:00
  17:00
  19:00
  21:00
  23:00
  Binh đoàn Phù Thủy 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3,4 00:30
  04:30
  06:30
  08:30
  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
  22:30
  Medusa 2,3,4 07:35
  21:35
  Rakion 2,3,4 03:35
  15:35
  Thỏ Ngọc Event 01:35
  09:35
  17:35
  Summer Event Event 05:30
  13:30
  21:30
  Happy Hour 4 02:30-03:00
  19:30-20h
  Tháp tinh luyện 2,3,4 All
  Boss Kundun Kalima 6-7 2,3,4 Hồi sinh
  sau 24 tiếng
  khi bị tiêu diệt
  Sky Event Event 11:20
  23:20
  PvP Event 08:50
  20:50
  TeamDeathMatch Event 09:45
  21:45
TẢI GAME
Bản cài đặt đầy đủ
Bản cài đặt đầy đủ
Legend
1005 MB TẢI VỀ
Bản cài đặt không âm thanh
Bản cài không âm thanh
Legend
1005 MB TẢI VỀSỰ KIỆN