Thông tin Server
 • MÁY CHỦ JUSTITIA
 • SEASON 6.9 UNIQUE
 • Khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 3000 điểm cộng thuộc tính.
 • Auto reset in-game
 • EXP x300%; Giới hạn Reset 3 lần/Ngày
 • HỆ THỐNG ANTI HACK MỚI NHẤT 2022. CHỐNG HACK TUYỆT ĐỐI
 • HỆ THỐNG KHẮC HỆ CLASS VÀ ƯU NHƯỢC ĐIỂM TỪNG CLASS RÕ RỆT
 • HỆ THỐNG THĂNG BẬC TRANG BỊ ĐẶC BIỆT CÓ 102
 • NPC THU MUA ĐỒ EXL TỰ ĐỘNG ĐỊNH GIÁ HỢP LÝ.
 • BẢNG MASTER CHUẨN WEBZEN
Thời gian sự kiện
  Tên sự kiện SUB Thời gian
  Boss Vàng 2,3,4 00:00
  02:00
  04:00
  06:00
  08:00
  10:00
  12:00
  14:00
  16:00
  18:00
  20:00
  22:00
  Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle) 2,3,4 01:00
  03:00
  05:00
  07:00
  09:00
  11:00
  13:00
  15:00
  17:00
  19:00
  21:00
  23:00
  Binh đoàn Phù Thủy 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Quảng Trường Quỷ ( Devil Square) 2,3,4 00:15
  02:15
  04:15
  06:15
  08:15
  10:15
  12:15
  14:15
  16:15
  18:15
  20:15
  22:15
  Huyết Lâu (Blood Castle) 2,3,4 00:30
  04:30
  06:30
  08:30
  10:30
  12:30
  14:30
  16:30
  18:30
  20:30
  22:30
  Medusa 2,3,4 07:35
  21:35
  Rakion 2,3,4 03:35
  15:35
  Thỏ Ngọc Event 01:35
  09:35
  17:35
  Summer Event Event 05:30
  13:30
  21:30
  Happy Hour 4 02:30-03:00
  19:30-20h
  Tháp tinh luyện 2,3,4 All
  Boss Kundun Kalima 6-7 2,3,4 Hồi sinh
  sau 24 tiếng
  khi bị tiêu diệt
  Sky Event Event 11:20
  23:20
  PvP Event 08:50
  20:50
  TeamDeathMatch Event 09:45
  21:45

Cáo Phó Kundun:

Khai mở Máy chủ Uranus - Bại Binh Chi Viện

- Alpha Test: 13h00 ngày 25/12

- Open Beta: 13h00 ngày 27/12

- Web: http://mutienlinh.vn/

- Đăng ký: http://taikhoan.mutienlinh.vn/

- Page:

http://www.facebook.com/mutienlinh.vn/

- Group:

https://www.facebook.com/groups/mutienlinhSS6/

- Hỗ trợ khởi tạo nhân vật: Cấp độ 400, 5000 điểm cộng thuộc tính.

- Cập nhật chi tiết Server:

1. Auto reset in-game (/autoreset; /autoresetvip).

2. Mỗi diệt 400 quái bản đồ Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ rơi 1 ngọc ngẫu nhiên.

3. NPC Bán Rác tại Lorencia thu mua vật phẩm hoàn hảo bằng Wcoin.

4. 90% drop vật phẩm hoàn hảo từ Hộp Kundun (Boss Vàng).

5. Bản đồ luyện Master: Kanturu Relics (K4), Barracks, Karutan 1-2, Atlans 1-2-3, BC, Devil (Tạo nhóm tách bãi x10 EXP Master).

6. Dịch vụ hỗ trợ đổi class cho đồ. Xem thêm: http://home.mutienlinh.vn/huong.../dich-vu-doi-do-class.html

7. Boss lớn Kundun xuất hiện ở bản đồ Kalima 6 và Kalima 7, sẽ liên tục hồi sinh sau mỗi 24 tiếng kể từ lúc bị hạ.

8. Cặp Boss lớn Bò Điên Loạn & Rồng Bá Vương từ sự kiện Sào Huyệt Ngưu Long diệt rớt nguyên liệu Wing 2.5.

9. Lông Vũ hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc chắc chắn rơi mỗi diệt tổng 30.000 quái vật map Icarus trong Sub.

10. Sự kiện Công Thành Chiến hàng tuần. Xem thêm: http://home.mutienlinh.vn/.../su-kien-cong-thanh-chien...

11. Sự kiện Thiên Giới (Sky Event) xuất hiện 5 boss Kundun.

12. Hệ thống khắc hệ Class và ưu nhược điểm từng class rõ rệt.

13. Sự kiện PK - Team DeathMatch & PVP LastStand ở Sub 1 hàng ngày với nhiều ngọc cho đội và cá nhân thắng cuộc.

14. Giảm tác dụng tuyệt chiêu buff hỗ trợ của tất cả class. Đề cao sức mạnh cá nhân, tránh tình trạng 1 member đánh cả huyện.

15. Hệ thống Thăng Bậc, giúp người chơi gắn bó với đồ của mình. Xem thêm: http://home.mutienlinh.vn/.../he-thong-thang-bac-item.html

16. Lost Tower Sub-1 hàng đêm có event DUPE ĐỒ, DUPE GCENT, DUPE NGỌC...

17. Game quy mô lớn, dịch vụ chăm sóc 24/7. Cam kết duy trì đến lúc người chơi có cháu bế.

- Admin MU Tiên Linh -
SỰ KIỆN